Hukum Merayakan Maulidur Rasul

Maulid Rasul

Untuk mengetahui hukum sambutan maulidur rasul saya bawakan fatwa-fatwa ulama muktabar:

1. Al Hafiz Ibnu Hajar al ‘Asqalani rahimahullah(773-852 H)

Syaikhul Islam Al Hafiz Ibnu Hajar al ‘asqolani ditanya tentang amalan Maulid,maka beliau menjawab:

“Asal dalam amalan sambutan\peringatan Maulid adalah bid’ah yang tidak diriwayatkan dari ulama salafu soleh dari tiga generasi (sahabat, tabi’in,dan atba’ut tabi’in).
Akan tetapi Maulid tersebut mengandung kebaikan-kebaikan dan sebaliknya.Maka barangsiapa yang berusaha meraih kebaikan dalam Maulid dan menjauhi yang buruk,maka termasuk bid’ah yang baik (hasanah).Jika tidak,maka tidak disebut bid’ah hasanah.”

Sumber: Al Haawi Lil Fataawi karya Al Hafizh As Suyuthi juz I halaman 282,maktabah syamilah.

2. al Hafiz As Suyuthi rahimahullah(849-911 H)

Sungguh telah ada pertanyaaan tentang peringatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awwal,

Bagaimana hukumnya menurut syara’?

dan apakah termasuk terpuji atau tercela?

serta apakah orang yang memperingatinya mendapatkan pahala atau tidak?

Jawabannya:

Menurutku pada dasarnya amal Maulid itu adalah berkumpulnya orang-orang,pembacaan ayat yang mudah dari Al-Qur’an,riwayat hadits-hadits tentang permulaan perihal Nabi serta tanda-tanda yang datang mengiringi kelahiran Nabi.

Kemudian disajikan beberapa hidangan untuk mereka.Mereka menyantapnya,selanjutnya mereka bubar setelah itu tanpa ada tambahan-tambahan lain,itu adalah termasuk Bid’ah Hasanah (bid’ah yang baik) yang diberi pahala bagi orang yang melakukannya.Karana adanya perkara yang ada didalamnya berupa pengagungan terhadap kedudukan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan suka cita dengan kelahiran beliau yang mulia.

Sumber: Al Haawi Lil Fataawi karya Al Hafiz As Suyuthi juz I halaman 271-272,maktabah syamilah.

3. Syeikh Muhammad Bakhit Al-Muti’i rahimahullah

Setelah beliau menyatakan sejarah maulid dan menaqalkan pendapat Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membolehkan amalan maulid,beliau memberi kesimpulan tentang hukum sambutan maulid:

“Justeru setiap apa yang dijadikan ketaatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditentukan syariat(Allah) waktu tertentu dan tidak pula tempat tertentu maka boleh bagi setiap mukallaf untuk melakukannya pada setiap waktu dan tempat,dan begitu juga setiap yang tidak termasuk dalam larangan umum atau khusus daripada syariat maka hukumnya Mubah/Harus,dan apa yang selainnya(yakni ada larangan) adalah bid’ah yang haram atau makruh.Maka wajib untuk menghindarinya dan menghalangnya”

Sumber:’Ahsanul Kalam Fi Ma Yata’allaqu Bissunnah Wal Bid’ah Min Ahkam’m\s74.

4. Bekas Syaikhul Azhar Imam Al-Akbar Syeikh Abdul Halim Mahmud rahimahullah:

“Sambutan Maulid Nabi SAW adalah sunnah/jalan yang baik daripada sunnah-sunnah yang diisyaratkan oleh Rasul SAW dalam sabdanya:

“Barangsiapa melakukan sunnah yang baik,maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal denganya,barangsiapa yang melakukan sunnah yang buruk,maka dia menanggung dosanya dan dosa sesiapa yang beramal dengannya”

Sumber: Fatawa Imam Abdul Halim Mahmud cetakan Dar Ma’arif m/s: 273.

5. Syeikh Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi rahimahullah

Kata Syeikh Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi rahimahullah:

“Jika setiap ciptaan yang dijadikan hatta yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan kelahiran Baginda SAW dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira malahan semua binatang pun bergembira dan semua malaikat pun bergembira dan semua jin Islam bergembira di atas kelahiran Baginda SAW,maka kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran Baginda SAW ?.”

Sumber:Ma-idah al-Fikr al-Islamiyyah halaman 295.

6. Syeikh ‘Atiah Saqr rahimahullah

“Saya berpendapat tidak menjadi kesalahan untuk menyambut maulid.Apatah lagi di zaman ini pemuda pemudi Islam semakin lupa dengan agama dan kemuliannya.Perlu juga diingat sambutan tersebut janganlah dicemari oleh perkara-perkara haram dan bid’ah.Seperti pergaulan antara lelaki dan wanita tanpa batas.Kita juga tidak sewajarnya menjadikan sambutan ini sebagai satu tradisi yang khusus,sehingga timbul dalam kefahaman masyarakat jika sesuatu acara tidak dilansungkan maka seseorang itu dikira telah berdosa dan melanggar syariat.”

7. al imam Yusuf al Qaradhawi Hafizahullah

Ketua kesatuan Ulama sedunia al imam Yusuf Qardhawi menganggap perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah baik.Qardhawi menyatakan:

Ada salah satu jenis perayaan/peringatan yang dapat kita anggap bermanfaat bagi umat Islam. Kita tahu bahwa para Sahabat tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad, hijrah Nabi dan Perang Badar, kenapa?

Karena kejadian-kejadian di atas mereka lakukan dalam kehiudpan nyata. Mereka hidup bersama Nabi. Dan Nabi hidup dalam hati mereka. Tidak hilang dari kesadaran mereka. Sa’ad bin Abi Waqqas berkata: Kami mengisahkan pada anak-anak kami kisah-kisah peperangan Nabi sebagaimana kami menghafal Surah dari Al-Qur’an dengan bercerita pada anak-anak apa yang terjadi dalam Perang Badar dan Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Khaibar. Mereka bercerita pada anak-anak mereka apa yang terjadi pada masa hidup Nabi sehingga mereka tidak perlu memperingati perayaan-perayaan semacam ini.

Kemudian datanglah masa di mana manusia melupakan berbagai peristiwa di atas dan hilang dari kesadaran, jiwa dan hati mereka. Maka manusia perlu untuk menghidupkan kembali pemahaman yang telah mati dan mengingat peristiwa yang sudah terlupakan. Betul, terdapat hal-hal bid’ah dalam perkara ini tapi saya berpendapat bahwa kita merayakannya untuk mengingatkan manusia atas hakikat perjalanan kenabian dan risalahnya. Saat kita memperingati Maulid Nabi maka saya memperingati kelahiran terutusnya Nabi; maka saya mengingatkan manusia atas diutusnya Rasulullah dan kisah kenabian beliau.

… Kita saat ini sangat perlu untuk mempelajari (kisah Nabi) ini. Perayaan semacam ini bertujuan untuk mengingatkan manusia akan makna-makna di atas. Saya yakin bahwa di balik beberapa peringatan ini terdapat hasil yang positif yaitu mengikat umat dengan Islam dan mengikat mereka dengan sejarah Nabi untuk dimabil suri tauladan dan panutan. Adapun hal-hal yang keluar dari ini, maka itu bukanlah perayaan dan kami tidak mengakuinya.

(Sumber: http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1444.html).

8. Al-Allamah Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili Hafizahullah

Ketika beliau ditanya tentang hukum sambutan Maulid di rancangan As-Syari’ah Wal Hayah di channel Al Jazeera yang bertajuk “Albida’u wa majalatuha al-mu’asirah”, beliau menyatakan bahawa sambutan ini walaupun tiada di zaman sahabat dan asalnya daripada Fatimiyyun,tetapi ianyan bukanlah bid’ah yang buruk kerana menghidupkan banyak kebaikan seperti membaca AL-Quran,memperingatkan tentang akhlak Nabi SAW,dan mengajak manusia untuk berpegang pada ajaran Islam,dan adab-adab,maka hukumnya menjadi harus dan tidak mengapa.

Kerana jika kita mengatakan perkara ini merupakan bid’ah yang buruk,maka seolah-olah kita mengingkari dakwah Islam.

Salafussoleh tidak menyambut maulid Nabi SAW kerana mereka masih sibuk untuk mengukuhkan kaedah-kaedah asas-asas Islam dan rukun-rukunnya,dan pembukaan-pembukaan kota,penyebaran agama dan mempertahankan Islam dari serangan musuh-musuh serta menghadapi pelbagai halangan dalam dakwah mereka,maka mereka tidak punya waktu untuk mengadakan sambutan ini..bahkan mereka tidak memerlukan sambutan ini kerana Nabi SAW masih hidup bersama mereka,dan mengambil daripada Baginda SAW nasihat-nasihat, galakan,adab-adab yang mulia dan lain-lain lagi.maka ianya belum muncul pada zaman mereka..”

Rujuk Video: http://www.youtube.com/watch?v=q4Q1vHBAYRY Minit ke-28.

9. Syeikh Nasr Farid Washil Hafizahullah

Kata mantan Mufti Mesir,syeikh Nasr Farid Washil :

“Sambutan Maulid Nabi ini tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama dari kalangan as-salaf as-soleh walaupun mereka sangat mengagungkan dan mencintai Baginda shollallahu ‘alaihi wasallam yang mana kita tidak mampu menghimpunkan cinta yang mampu menyamai cinta salah seorang daripada mereka mahupun sebesar zarah dibandingkan dengan mereka.Namun,ia adalah upacara yang baik jika bertujuan untuk menghimpunkan orang-orang soleh,berselawat ke atas Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam,memberi makan orang-orang fakir dan sebagainya.Maka,ia akan diberi ganjaran dengan tujuan demikian pada bila-bila masa sahaja ianya dilakukan”

10. Syeikh Dr.Ali Jumaah Hafizahullah

Al-Allamah Syeikh Prof Dr Ali Jumaah Hafizahullah yang merupakan mantan mufti mesir menyebutkan di dalam kitab beliau al-Bayan lima Yasyghal al-Azhaan,pada halaman 164 (soalan 42):

“Mengadakan sambutan-sambutan peringatan Maulid Junjungan Nabi s.a.w adalah daripada seutama-utama amalan dan sebesar-besar qurbah,kerana bahawasanya ia adalah luahan atau ungkapan atau ekspresi atas kegembiraan dan kecintaan kepada Baginda s.a.w.Cinta mahabbah kepada Junjungan Nabi s.a.w adalah satu dasar daripada dasar-dasar keimanan.Dan telah sohih sabda Junjungan Nabi s.a.w yang menyatakan: “Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaanNya,tidaklah beriman seseorang daripada kamu (yakni tidak sempurna iman) sehinggalah menjadikan aku paling dikasihinya berbanding ayah dan anaknya” Dan bahawasanya Junjungan Nabi s.a.w bersabda:- “Tidak beriman seseorang daripada kamu (yakni tidak sempurna iman) sehinggalah menjadikan aku lebih dikasihinya berbanding anaknya,ayahnya dan manusia sekaliannya.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top