free statistics

Syeikh Dr.Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi

syeikh Quraah

<Kenali Ulama>

Biografi Syeikh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi :

Syeikh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi adalah bekas pensyarah dan Ketua Bahagian Fiqh dan Usul Fiqh Fakulti Syariah Islamiyah,Universiti Qatar dan Ketua Pengarang bagi Islamonline.. Dilahirkan pada tahun 1949 di Qarrah Daghi,wilayah As-Suleimaniyyah,Kurdistan,Iraq tetapi merupakan warganegara Qatar..

Latar Belakang Pendidikan :

Ijazah Sarjana Muda dalam Fakulti Syariah Islamiyah Baghdad tahun 1975.

Ijazah Sarjana (Master) dalam bidang Fiqah Muqarran Fakulti Syariah Islamiyah, Universiti Al-Azhar tahun 1980.

Ijazah Doktor Falsafah (Phd) dalam bidang Syariah Islamiyah (bahagian Kewangan Islam) di Universiti Al-Azhar tahun 1985.

Syeikh Ali Qurrah merupakan Setiuasaha Agung Persatuan Ulama Muslimin Dunia..Beliau merupakan Ulama yang menghafaz berpuluh -puluh kitab termasuk al hidayah di dalam fikh mazhab hanafi… Dikatakan keilmuan beliau telah sampai ketahap ijtihad..

See also  Islam Di Britain
0 comments… add one

Leave a Comment