free statistics

Kenali Imam-Imam Masjidil Haram

10 Imam Masjidil Haram:

1. Syeikh DR Abdurrahman bin ‘Abdil ‘Aziz as-Sudais

syiekh sudais

NAMA: Abdurrahman bin ‘Abdil ‘Aziz as-Sudais

TAHUN LAHIR: Tahun 1382H/1961M

TEMPAT LAHIR: Riyadh Arab Saudi

PENDIDIKAN: Berjaya menghafaz al Quran pada usia 12 tahun..Menamatkan pendidikan dasar di Al-Munatha bin Harits dengan cemerlang dan berkelulusan sarjana Syariah Universiti Riyadh

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram,Khotib Masjid al-Haram,Pensyarah UMM QURA UNIVERSITY (Universiti Islam Makkah) dan beliau telah dilantik sebagai pengerusi kepada 2 masjid mulia iaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi bagi menggantikan Syeikh Soleh Al-Hosain.

2. Syeikh DR.Su’ud bin Ibrahim as-Syuraim

syiekh suraim

NAMA: Su’ud bin Ibrahim as-Syuraim

TAHUN LAHIR: Tahun 1386 H

TEMPAT LAHIR: Riyadh Arab Saudi

PENDIDIKAN: Lulusan usuludin Universiti Islam Imam Muhammad bin Su’ud di Riyad..Menyambung pengajian diperingkat sarjana di Ma’had ‘Ali lilqodho(bidang kehakiman) dan pada tahun 1416H beliau menyambung pengajian ke peringkat PHD di Universiti Ummul Quro Makkah dalam bidang feqh.
Beliau baru sajaha meraih gelaran Profesor dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh.

PEKERJAAN TERKINI:

•Dilantik sebagai pensyarah di Ma’had ‘Ali lilqodho pada tahun 1410 H.

•Dilantik sebagai Imam dan Khotib di Masjidil Haram pada tahun 1412 H.

•Dilantik sebagai Hakim di Mahkamah tinggi Makkah pada tahun 1413 dan beliau meletakkan jawatan pada tahun 1418.

•Pada tahun 1414 H beliau dilantik sebagai tenaga pengajar di Masjidil Haram selain itu beliau juga adalah pensyarah di jurusan kehakiman fakulti Syariah Universiti Ummul Quro Makkah.

3. Syeikh DR.Shalih bin Abdillah Alu Humaid

Syeikh DR.Shalih bin Abdillah Alu Humaid

NAMA: Shalih bin Abdillah Alu Humaid

TAHUN LAHIR: Tahun 1369 H

TEMPAT LAHIR: Buraidah Arab Saudi

PENDIDIKAN: Mendapat gelar doktor PHD dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh tahun 1402 H.

See also  Bolehkah Manusia Masuk Ke Alam Jin

PEKERJAAN TERKINI: Ketua Majelis Syura dan anggota Haiah Kibarul Ulama.

Beliau dilantik sebagai Imam Masjidil Haram pada 1 Muharram 1404 H.

Beliau mengimami sekali dalam sebulan iaitu untuk solat Subuh..Sebahagian besar waktu digunakan beliau untuk urusan Majlis Syura..Beliau datang sekali sebulan untuk khutbah Jumaat..

4. Syeikh DR.Shalih bin Muhammad Alu Thalib

Syeikh DR.Shalih bin Muhammad Alu Thalib

NAMA: Shalih bin Muhammad Alu Thalib

TAHUN LAHIR: Tahun 1393 H

TEMPAT LAHIR:Riyadh Arab Saudi

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram bermula tahun 1423 H.

Qadhi di Mahkamah Tinggi Makkah

5. Syaikh DR.Usamah bin ‘Abdillah Khayyath

 

syaikh-usamah-bin-abdillah-khayyath

NAMA: Usamah bin ‘Abdillah Khayyath

TAHUN LAHIR: Tahun 1375 H

TEMPAT LAHIR: Makkah al-Mukarramah.

PENDIDIKAN: Berjaya mendapat ijazah sanad kutubus sittah dan sanad dari kitab-kitab hadis yang lain.Merupakan lulusan dari fakulti al-Quran dan Sunnah.

PEKERJAAN TERKINI:

• Tenaga pengajar di masjidil Haram

• Mantan Anggota Majlis Syuro

• Pensyarah di fakulti Syariah Jami’ah Ummul Quro.

Dilantik sebagai imam Masjidil Haram pada tahun 1418 H.

6. Syeikh Mahir bin Hamd al-Mu’aiqili

Syaikh Mahir bin Hamd al-Mu’aiqili

NAMA: Mahir bin Hamd al-Mu’aiqili

TEMPAT LAHIR: al-Madinah al-Munawwarah.

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram bermula tahun 1428 H

7. Syeikh Abdullah bin ‘Awad al-Juhani

sheikh-abdullah-awad-al-juhani

NAMA: Abdullah bin ‘Awad al-Juhani

TAHUN LAHIR: 1396 H

TEMPAT LAHIR: al-Madinah al-Munawwarah

PENDIDIKAN: Lulusan Fakulti al-Quranul Karim di Jami’ah Islamiyah.

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram

8. Syaikh DR.Khalid al-Ghamidi

syiekh al ghomidi

NAMA: Khalid al-Ghamidi

TAHUN LAHIR: Tahun 1388 H

TEMPAT LAHIR: Makkah

PENDIDIKAN: Memperolehi MA dan PHD dalam bidang tafsir di Jami’ah Ummul Qura’

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram dari tahun 1428 H

9.Syeikh DR.Faishal Ghazawi

Syaikh DR. Faishal Ghazawi

NAMA: Faishal Ghazawi

TAHUN LAHIR: Tahun 1388 H

TEMPAT LAHIR: Makkah

PENDIDIKAN: Memperolehi MA dan PHD di Jami’ah Ummul Qura’

See also  Kunjungan al Imam Yusuf al Qaradhawi Ke Gaza

PEKERJAAN TERKINI: Imam Masjidil Haram dari tahun 1428 H.

10. Syeikh Muhammad bin ‘Abdillah as-Subayyil

syaikh-muhammad-bin-abdillah-as-subayyil

NAMA: Muhammad bin ‘Abdillah as-Subayyil

TAHUN LAHIR: Tahun 1345 H

TEMPAT LAHIR: Qashim

PEKERJAAN TERKINI: Anggota Kibarul Ulama dan anggota al-Majma’ al-Fiqhi

 

 

1 comment… add one

Leave a Comment