free statistics

Doa Jika Terkena Rasukan

histeria

1. Bismillah hir rahman nir rahim

2. Salammun qaulam mir rabbir rahim – 3X

3. Wam taa zul yau ma aiyuhal mujrimun,alam aq had ilaikum yaa bani adama ‘ala taqbudu syaitan,innahu lakum aduu un mubinn – 3X

4. Haa zihi jahannam – 2X

5. Haa zihi jahannamatul lati qun tum tuu adun – 1X

Terjemahan Ayat :

1. Dengan nama Allah,Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

2. (Mereka juga beroleh) ucapan salam sejahtera dari Tuhan Yang Maha Mengasihani.

3. dan (sebaliknya dikatakan kepada orang-orang Yang kafir): “Berpisahlah kamu pada hari ini,hai
orang-orang Yang berdosa,(dari bercampur gaul Dengan orang-orang Yang beriman).

4. Bukankah Aku telah perintahkan kamu Wahai anak-anak Adam,supaya kamu jangan
menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh Yang nyata terhadap kamu!

5. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam,Yang kamu selalu diancam
memasukinya (kalau kamu tidak taatkan perintah Allah).

-Rujuk Surah yasin Ayat 58-60 dan yasin ayat 63

Sumber:Perubatan Islam SYIFA AL-IKHLAS

See also  Kaedah Mengesan Jin (SCAN)
0 comments… add one

Leave a Comment