Keluarga Umar Ibn Al-Khatab r.a

Para ulama Hadis dan sirah antaranya Imam Ibnu al-Jauzi telah menulis sejarah hidup Saidina Umar ibn al khatab..Mereka telah merekodkan senarai isteri-isteri Saidina Umar r.a dan anak-anaknya serta hamba sahayanya..Sebahagiaan anak-anak Umar r.a lahir dari isteri-isterinya dan sebahagian lain lahir dari hamba sahayanya..

Keluarga Umar Ibn Al-Khatab r.a Read More »