Kesilapan Dan Kesalahan Yang Sering Berlaku Dalam Masyarakat

Diantara kesilapan dan kesalahan yang telah mendarah daging di dalam masyarakat kita adalah :- Pertama : Bila berlaku perceraian, suami isteri akan keluar dari rumah (tinggal berasingan). Di dalam perundangan islam, suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj’i haram (berdosa) baginya menghalau isterinya keluar dari rumahnya ketika masih dalam tempoh iddah dan haram (berdosa) bagi […]

Kesilapan Dan Kesalahan Yang Sering Berlaku Dalam Masyarakat Read More »