Hukum Membuat Patung Untuk Dijadikan Sembahan Atau Untuk Diagongkan

patung tokong

Patung yang dijadikan sembahan adalah patung yang dicipta untuk dijadikan tuhan oleh sebahagian manusia yang jahil.

Adapun patung yang diagongkan ialah patung pemimpin atau orang-orang yang terkenal yang dicipta untuk dipuja,diagongkan dan dibesarkan.Patung ini tidak kira yang sempurna atau tidak sempurna seperti patong yang dicipta separuh sahaja untuk diagongkan.

Hukum :

Sepakat Ulama mencipta patung untuk dijadikan sembahan atau untuk diagongkan adalah haram.

Dalil Pengharaman:

Rasulullah s.a.w bersabda :

Ertinya:”Sesunguhnya manusia yang mendapat azab yang paling dahsyat pada hari kiamat ialah mereka yang mebuat patung”

(Riwayat Bukhari&Muslim)

Rasulullah s.a.w bersabda :

Ertinya: Sesungguhnya orang-orang yang mencipta patung-patung ini akan diazab pada hari kiamat serta dikatakan kepada mereka “hidupkan apa yang kamu ciptakan”

(Riwayat Bukhari&Muslim)

Hikmah Dan Sebab Pengharaman:

1.Mencipta patung untuk disembah adalah perbuatan kufur sekalipun penciptanya tidak menyembahnya.

Kata imam at Tabari:”…Siapa yang membentuk sesuatu untuk disembah selain dari Allah serta dia mengetahui perkara tersebut dan sengaja dia melakukannya maka dia dihukum kafir”(Rujuk:Fathul Bari 4\2670)

2.Ianya termasuk dalam menolong terhadap perbuatan yang jahat yang dilarang oleh Allah.Walaupun dia cuma membuat patung tanpa menyembah patung itu atau mengagongkannya tapi dia telah membantu penyembah-penyembah patung.

Firman Allah s.w.t :

Ertinya:”Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

(surah al maidah:2)

3.Mencipta patung untuk diagongkan boleh membawa kepada patung tersebut disembah.Ini yang terjadi pada sebahagian umat terdahulu yang mencipta patung orang-orang soleh setelah kematiannya dan mereka beribadah mengadapnya supaya menaikkan semangat mereka beribadah kepada Allah.

Firman Allah s.w.t:

Ertinya:”Dan mereka berkata”Jangan sekali kali kamu meninggalkan(penyembahan)tuhan-tuhan kamu dan jangan sekali kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd,dan jangan pula Suwa’a,Yanghuth,Ya’uq dan nasr”

Tha’labi menyebutkan daripada Ibnu Abas r.a dalam mentafsirkan ayat ini beliau berkata:

“Patung-Patung ini adalah nama-nama orang soleh dari kalangan kaum Nuh ‘alaihis salam.Apabila mereka mati,Syaitan membisikkan kepada kaum mereka supaya mereka menegakkan patung-patung yang dinamakan dengan nama-nama orang soleh yang telah mati di dalam majlis-majlis yang mereka adakan agar mereka dapat mengingati orang-orang soleh tersebut.Maka mereka lakukan apa yang telah dibisikkan oleh Syaitan kepada mereka.Patung-patung itu tidak disembah sehingga mati generasi pertama,apabila ilmu mereka telah hilang maka patung-patung itu disembah oleh generasi-generasi berikutnya”

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top