10 Sahabat Yang Dijamin Syurga

SAHABAT-SAHABAT YANG DIJAMIN SYURGA : Rasulullah soallallaahu alihi wa sallam bersabda : Abu Bakar di syurga,Umar di syurga,Utsman di syurga,Ali di syurga,Thalhah di syurga,az-Zubair di syurga,Abdurrahman bin Auf di syurga,Sa’ad bin Abi Waqqash di syurga,Sa’id bin Zaid di syurga dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah di syurga.. (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

10 Sahabat Yang Dijamin Syurga Read More »