Khalifah Abdul Malik bin Marwan

Abdul Malik bin Marwan adalah seorang Khalifah islam yang faqeh dalam ilmu agama..Tau tak yang beliau merupakan murid kepada Uthman, Abu Hurairah,Umm Salamah,Muawiyah dan Ibn Umar radhiyallah ‘anhum…

Khalifah Abdul Malik bin Marwan Read More »